MUTTODAYA
DE  EN
วัดป่ามุตโตทัย
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสาร
เข้าพัก
กำหนดการ
ที่อยู่
ติดต่อ
บทความ
รูป
Links

Click for Hof, Deutschland Forecast

อรุณ (สว่าง): น.


ข่าวสาร วัดป่ามุตโตทัย


ข่าวสารก่อนเข้าพรรษา พ.. 2562

พระที่มาเยี่ยม

ท่านอาจารย์ เกวลี (พระครูอุบลภาวนาวิเทศ), เยอรมัน, เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ, จ.อุบล

VIPที่มาเยี่ยม

พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ข่าวสิ้นปี ..2561

VIPที่มาเยี่ยม

พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

การก่อสร้างและบำรุง

ห้องทาน และ บันไดที่เขตของพระ ทำใหม่หมด

คณะสงฆ์

พระ 5 รูป ได้จำพรรษา และรับผ้ากฐิน พระอาจารย์เมตฺติโกเป็นผู้กรานกฐิน


ข่าวสารก่อนเข้าพรรษา พ.. 2561

การก่อสร้างและบำรุง

กุฎิอุบาสิกาได้หลังคาใหม่
ห้องครัว และ ห้องไฟ ทำใหม่หมด
กระต๊อบภาวนา ที่สระปทุมได้สร้างใหม่

พระที่มาเยี่ยม

หลวงปู่อุดม ญาณรโต (วัดป่าสถิตย์ธรรมวนาราม จ.บึงกาฬม อายุ 92 ปี 69 พรรษา) มา 1-2  กรกฎาคม

ท่านพระอาจารย์ตั๋น ถิรจิตโต (วัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี 43 พรรษา) มา 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม กับ พระอาจารย์เตชปญฺโญ (ชาว อังกฤษ 25 พรรษา)

พระอาจารย์กนฺตปญฺโญ (ชาว เยอรมัน วัดภูผาแดง จ.อุดร 10 พรรษา) มา 3 - 10 มิถุนายน

พระโภธินันโท (ชาว เยอรมัน สายวัดหนองป่าพง 8 พรรษา) มา เดือนพฤษภาคม

พระวิราโค (ชาว เยอรมัน วัดที่พม่า 2 พรรษา) มาโดยอนุญาตของอาจารย์ของท่าน เดือนพฤษภาคม

พระผลญาณีภิกษุนี (ชาว เยอรมัน วัดอเนญฺชวิหาร 9 พรรษา) มา 22 - 27 มิถุนายน

งานฉลองครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งวัดป่ามุตโตทัย

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 นางอรพินทร์ ลีลิตธรรม อัครราชทูตที่ปรึกษา ในฐานะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ และ น.ส.พัณณ์ชิตา รมยานนท์ รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เดินทางไปร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งวัดป่ามุตโตทัย ณ เมืองชตัมม์บาค มีประชาชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนชาวเยอรมันเข้าร่วมงานประมาณ 300 คน โดยนอกจากจะมีการทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้าแล้ว ยังมีการทอดผ้าป่าสามัคคีในช่วงบ่ายด้วย

ข่าวสิ้นปี ..2560

VIPที่มาเยี่ยม

พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ข่าวสารก่อนเข้าพรรษา พ.. 2560

การก่อสร้างและบำรุง

กุฎิรถตู้ 2 ได้ เฟอร์นิเจอร์เรียบร้อย และชานบ้านกับหลังคา และผ้าม่าน

กุฎิรถตู้ 1 ได้ เฟอร์นิเจอร์เพิม

เว็บไซต์: ได้จัด เทศ การสวดมนตร์ ฯลฯ (3 ภาษา) เป็น MEDIATHEK 

โรงเก็บเครื่องมือ ได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่

พระที่มาเยี่ยม

วันที่ 24 มีนาคม  - วันที่ 22 เมษายน - พระสมิตะ ที่ เป็น ปะขาวมาร์คุส ที่วัดเราแต่ก่อน มาจากศรีลังกา

วันที่ 2-5 พฤษภาคม - หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม (ไทย), เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง, จ.อุบล
ท่านอาจารย์ เกวลี (เยอรมัน), เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ, จ.อุบล และ พระอาจารย์ โมเช พระอาจารย์ อำนาจ

วันที่ 20-31 พฤษภาคม - ครูบา ขนฺติโก ของเรามาเยี่ยมจากวัดป่าแม่แมม (บ้านบน) จ.เชืยงใหม่

วันที่  27 มิถุนายน - วันที่  5 กรกฎาคม - หลวงพ่อโสภา อุตฺตโม (ไทย), เจ้าอาวาสวัดเขาวันชัยนวรัตน์, จ.นครราชสีมา (สายวัดหนองป่าพง) และ พระอาจารย์ภากร

ข่าวสิ้นปี ..2559

การก่อสร้างและบำรุง

ได้รถตู้อีกคนหนึ่งที่มีฉนวนดี และใช้ได้เป็นกุฎิ4ฤดู

พระที่มาเยี่ยม

พระอาจารย์สมฺโพธิ (ชาวเช็ค) มาเยี่ยม 3 อาทิตย์ ในเดือนพฤศจิกายน

ข่าวสารก่อนเข้าพรรษา พ.. 2559

การก่อสร้างและบำรุง

มีการซ่อมต่างๆ ที่บ่อน้ำ กุฎิ และ กำแพง

พระที่มาเยี่ยม

พระ เอกคฺคโต (หลวงตาฝรั่ง, สหรัฐอเมริกา) มาจากประเทศไทย 1.-15. พ.ค.

มีพระ 5 รูปจำพรรษา คือ พระอาจารย์จัตฺตมโล พระอาจารย์โอตฺตะมะ พระอาจารย์เมตฺติโก พระถิรจิตฺโต และ พระฉนฺทโก เป็นหมู่คณะสงฆ์ ที่กรานกฐินได้

ข่าวสิ้นปี ..2558

การก่อสร้างและบำรุง

มีการซ่อมต่างๆที่โรงรถ และ ปล่องไฟ และ มีการปลูกต้นไม้ที่สระปทุม
บ่อน้ำได้ฝาใหม่

พระที่มาเยี่ยม

พระทิช ธง ทรัค ผู้รองเจ้าอาวาส วัดอมิตายุส (สายมหายาน เวียดนาม ใกล้เมืองเดรสเด็น) มาเยี่ยมเดือนกันยายน
พระอาจารย์สุชาโต ชาวออสเตรเลีย 
มาเยี่ยมเดือนธันวาคม

ข่าวสารก่อนเข้าพรรษา พ.. 2558

การก่อสร้างและบำรุง

มีการซ่อมต่างๆ ที่บ่อน้ำ หลังคา เครื่องส้วมซืม โรงรถ ฯลฯ

พระที่มาเยี่ยม

หลวงปู่ คุณะระตะนะ (ศรีลังกา) เจ้าอาวาสวัดภาวนา, ประเทศอเมริกา (68 พรรษา)
หลวงพ่อบุญมี ธมฺมรโต (ไทย), เจ้าอาวาสวัดถ้ำเต่า , .อุดรธานี (40 พรรษา)

ข่าวสิ้นปี ..2557

การก่อสร้างและบำรุง

อาคารหลวงทำฉนวนที่ผนัง ฉาบปูน ทาสีใหม่ ให้มันดูสวย

โกดัง: เสริม หลังคา

พระที่มาเยี่ยม

พระแดน ถิรจิตโต (เยอรมัน)

ข่าวสารก่อนเข้าพรรษา พ.. 2557

การก่อสร้างและบำรุง

สระปทุม: ได้ปลูกต้นมไม้รอบ และพืชต่างๆในน้ำ

ที่เก็บฟืน: ได้รางน้ำฝน

พระที่มาเยี่ยม

เมษายน

พระ กุสลสามี (พม่า)

วันที่1-6 มิถุนายน

หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม (ไทย), เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง
หลวงพ่อจันทร์ดี กนฺตธมฺโม (ไทย), เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน, .ชลบุรี
ท่านอาจารย์ สิริปญฺโญ (มาเลเซีย/ไทย), เจ้าอาวาสวัดเต่าดำ
ท่านอาจารย์ เกวลี (เยอรมัน), เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ
ท่านอาจารย์ เขมวโร (อเมริกา) เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรม ประเทศออสเตรเลีย
ท่าน ฐานิโย (ออสเตรเลีย)

วันที่10-16 มิถุนายน
ท่านอาจารย์ ตั๋น ถิรจิตโต (วัดบุญญาวาส.ชลบุรี)
ท่านอาจารย์ เตชปญฺโญ


ข่าวสิ้นปี ..2556

การก่อสร้างและบำรุง

ห้องน้ำที่กุฎิ1: การก่อสร้างเสร็จแล้ว

สระปทุม: การก่อสร้างเสร็จแล้ว ไส่น้ำ ทำรั้วเรียบร้อยแล้ว

ข่าวสารก่อนเข้าพรรษา พ.. 2556

การก่อสร้างและบำรุง

กุฎิรถตู้: ติตต่อไฟฟ้า และเปลี่ยนฉนวนที่ฟ้า

ห้องน้ำที่กุฎิ1: กำลังจะเริ่มการก่อสร้าง

สระปทุม: กำลังจะเริ่มการก่อสร้าง

พระที่มาเยี่ยม

หลวงพ่อคำผอง และ อาจารย์โมเช (พระไทย)
อาจารย์สาระนันทะ (พระศรีลังกา)
อาจารย์เกวลี (พระเยอรมัน เป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ) และ อาจารย์เอ็กส์ (พระไทย)
อาจารย์ธมฺมสีหะ และ เณรจิตฺตปาโล (เยอรมัน สังกัคที่ออสเตรเลีย)
พระสมิโต (แต่ก่อนเป็นปะขาวมาร์คุสของเฮา)

คู่มือผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าพักค้างคืนที่วัด  (เล่มใหม่ พ.ศ.2556)

ระเบียบใหม่ คือ:

ตอนที่ท่านเข้ามาพักที่วัด ท่านก็ต้องฝากโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด กับพระซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ออฟฟิศ เพื่อการเก็บไว้ถึงวันกลับออกจากวัด

โทรศัพท์ของวัดต้องขออนุญาตจากพระก่อน ใช้หากมีกรณีฉุกเฉิน

ท่านสามารถฟังธรรมะจากเครื่องเล่นMP3 ของวัดได้

ข่าวสิ้นปี ..2555

ลูกศิษย์ของวัดเรา นายพอล ชาร์แมน ชาวประเทศออสเตรเลีย ได้เดินโดยเท้าจากวัดป่ามุตโตทัยถึง เมือง สันเตียโก เด โคมโปเสตลา ที่ประเทศโปรตุเกส ซ่งเป็นสถานของนักบุญ เซนต์ ยาโคบ  เขาได้เดินระยะทาง 2500 ก.ม. ใช้เวลา 4 เดือน สาธุ!

ข่าวสารก่อนเข้าพรรษา พ.. 2555

การก่อสร้างและบำรุง

กุฎิรถตู้: เสริมข้างใน และทำฉนวนที่พื้น

อาคารหลวงทำฉนวนที่ผนัง และตั้งเครื่องทำความอุ่นของน้ำใช้ด้วยแดด

ครูบาอาจารย์ที่มาเยี่ยม

หลวงพ่อบุญชู ฐิตคุโณ
หลวงพ่อคำ นิโสโก หลวงพ่อดำรอง  สุจิตฺโต
หลวงพ่อคูณ ติกวีโร
หลวงพ่อทองแดง วรปญฺโญม
ครูจารย์ฅ้น ธมฺมรโฅ

ข่าวสิ้นปี 2011
การก่อสร้าง
หลังดาของอาคารใหย่ได้รั้วกันถ่มหิม  ท่อปรปาได้เครื่องจัดพีเอช (ความกรดน้ำ)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จฯ วัดป่ามุตโตทัย
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรลงกร สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ วัดป่า
มุตโตทัย วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2554 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (ทรงถวายสังฆทาน/ พระภิกษุสวดถวายศีล สวดพระปริตร/ ทรงสนทนาธรรมกับพระภิกษุ)

ข่าวสารก่อนเข้าพรรษา พ.. 2554

การก่อสร้างและบำรุง

พื้นที่ส่วนหลังเจดีย์ที่เป็นที่ว่าง ทางวัดได้ปลูกต้นไม้ 600 ต้น เพื่อความร่มรื้นมากยิ้งขึ้น

การก่อสร้างกุฎิของเจ้าอวาสได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์

ทางวัดได้มีการว่างสายไฟ(สายดิน)ประมาณ 200 เมตรของเครื่องปั้มนํ้า

การเปลี่ยนหลังคาใหม่ของโรงเก็บฟืนใด้เสร็จสินลงโดยดี

กุฎิรถตู้ได้มีการติดตั้งฮีเตอร์ที่ใช้ก๊าซ

พระสงฆ์ที่มาเยี่ยม

หลวงพ่อจันทร์ดี กนฺตธมฺโม (ไทย), เจ้าอาวาสวัดป่าอัมพวัน, .ชลบุรี

พระอาจารย์ ญาณโพธิ (เยอรมัน), เจ้าอาวาสวัดเมตตาวิหาร

พระอาจารย์มาร์ติน ปิยธมฺโม (เยอรมัน), วัดป่าบ้านตาด

พระอาจารย์ เกวลี (เยอรมัน), เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ

พระอาจารย์ สมฺโพธิ (เช็ค), วัดเมตตาวิหาร

พระอาจารย์โมเช (ไทย), วัดป่านานาชาติ

ครูบา รน (เยอรมัน), วัดนาคำน้อย

ครูบา จิตฺตวีโร (เยอรมัน), วัดป่านานาชาติ

ครูบา กจฺจยโน (สวิสส์), วัดเมตตาวิหาร

ครูบา นนฺทิโย (เยอรมัน), วัดธรรมะปาละ

ครูบา สนฺติกโร (สโลวาก), วัดที่ประเทศไทย

ครูบา สีวลี (เยอรมัน), สึกไปแล้ว

เณร จิตฺตปาโล กลับไปออสเตรเลียแล้ว


  • งานฝังลูกนิมิต และทำ สังฆกรรมเขตสีมาใหม่ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553

สีมา คืออะไร?

เขตสังฆกรรม
ตามหลักพื้นฐานของพระภิกษุสงฆ์คือ การร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อทำกิจต่างๆของพระสงฆ์ทั้งหลายร่วมกันอย่างมีความสามัคคี   การกระทำนี้ เรียกว่า สังฆกรรม   ตัวอย่างกิจกรรมหรืองานที่ต้องทำสังฆกรรมนั้น   เช่น การบวชพระ   การสวดปาฏิโมกข์   การถวายผ้ากฐิน   การมอบหมายความรับผิดชอบให้ทำกิจนั้นๆ   (เช่น การก่อสร้างต่างๆ)   เป็นต้น   ซึ่งรวมไปถึง การแก้ไขความคิดขัดแย้งที่เกิดขึ้น   ให้เป็นความคิดเห็นที่ตรงกัน   และอื่นๆอีกมากมาย   พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายหมายถึงอะไร?   พระสงฆ์ทั้งหลายในโลกนี้หรือ?   คงเป็นไปไม่ได้   หรือพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดในประเทศ?   นั้นก็คงไม่สามารถที่จะเป็นไปได้อีก   ความหมายของพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายในที่นี้ก็คือ   พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย ที่มีมติร่วมสังฆกรรมพร้อมกัน ภายในเขตที่ใด้กำหนดเอาไว้และเขตที่กล่าวมานี้เรียกว่า   “สีมา”
ความแตกต่างและประเภทของสีมา
ตามหลักของพระวินัยสงฆ์ได้ระบุและ อนุโลมให้สีมา มีหลายประเภทได้   โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ   ตัวอย่างเช่น   พระภิกษุสงฆ์กลุ่มหนึ่งซึ่งธุดงค์อยู่ในป่า   และทำการสวดปาฏิโมกข์ร่วมกัน   ตามสถานการณ์นี้ สามารถกำหนดเขตสีมา จากจุดที่พระภิกษุสงฆ์ทำการสวดปาฏิโมกข์   โดยกำหนดรัศมีรอบประมาณ 100 เมตร   พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่อยู่ในเขตนี้   สมควร ที่จะ ต้องร่วมสวดปาฏิโมกข์   ไม่เช่นนั้นถือว่าทุกอย่างเป็นโมฆะ  
ในเขตของชุมชน เราสามารถยึดตามเขตการบริหารมาเป็นเขตแดนได้   เช่น   เขตของ Gemeinde Stammbach (สตัมบัค) หรือ   เขตหมู่บ้าน Gundlitz (กุนดลิทซ์)   ซึ่งทางวัดป่ามุตโตทัยได้ใช้หลักการนี้มาเป็นเขตแบ่งเขตเช่นกัน
เครื่องหมายที่ใช้กำหนด
สีมาที่ได้กล่าวมานั้น   เราเรียกว่า   เขตแดนที่ไม่ได้ผูก (อพัทธสีมา)   นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งประเภทเรียกว่า   แดนที่ผูก   คือเขตแดนที่พระสงฆ์ได้หนดขึ้นมา (พัทธสีมา)   เขตที่กล่าวมานี้คือ เขตที่พระสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมต่างๆร่วมกัน   เครื่องหมายที่ใช้กำหนดเขตสีมานั้น   เราสามารถใช้   ต้นไม้   ก้อนหิน   ถนน   แม่น้ำ   หรือแม้แต่จอมปลวก   ได้เช่นกัน   ฅามวัดโดยทั่วไป   ที่เราเคยเห็นจะเป็นหินสลักลูกกลมๆ   ที่ฝังอยู่ใต้ดิน   ลูกกลมๆนี้ เรียกว่า “ลูกนิมิต“   เขตที่ถูกกำหนดโดยลูกนิมิตนี้ (พัทธสีมา) สามารถกำหนดขึ้นมาได้ตามที่พระภิกษุสงฆ์เห็นสมควร
ในประเทศไทยนั้น ฆราวาสจะร่วมกันจัดงานบุญ ฝังลูกนิมิต เพื่อเป็นศิริมงคล   โดยทั่วไปเราเข้าใจว่า  หลังจากที่ ฝังลูกนิมิตเสร็จแล้ว   วัดถึงจะเป็นวัดที่เสร็จสมบูรณ์
สีมาของวัดป่ามุตโตทัย
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553  พระภิกษุสงฆ์ ได้ถอนสีมาเก่า (สังฆกรรม) กำหนดเครื่องหมายเขตแดน กับคณะเจ้าภาพบุญลูกนิมิต ฝังลูกนิมิต และทำ สังฆกรรมเขตสีมาใหม่

งานฝังลูกนิมิต รูปของ
[นางเช็ง ทอง]
[นายเจียน เจ็น ทอง]
[Simatrix - Mutto-Minimovie]
[Muttodaya Sima - Muttomovie]

(โปรดดูรูปที่ "รูป")

ข่าวสารก่อนเข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2553 นี้
กรรมการก่อสร้างและบำรุง
กุฏิของโยมผู้หญิง ได้มีการปรับปรุง และเปลี่ยนหลังคาใหม่ เพื่อป้องกันความหนาวเย็น ในช่วงหน้าหนาวนี้
ส่วนกุฏิของพระสงฆ์ทั้งสองกุฏิ ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างในปีที่ผ่านมา งานก่อสร้างกุฏินี้ใกล้ที่จะเสร็จสิ้น ลงแล้ว ซึ้ง กุฏิทั้งสองหลังนี้ สามารถเก็บความอุ่นในฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
หลุมพรางที่ใช้ซ่อม อย่างเช่นรถของวัดในห้องซ่อมของทางวัด (Werkstatt) ได้ติตตั้งไม้ค้ำ เพื่อให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้ห้องซ่อมนี้
สำหรับห้องเก็บของใต้ดิน ได้มีการแก้ไขและปรับปรุง อย่างเช่น การผูพื้นใหม่, ติตตั้งประตู และทำฝาผนังใหม่ เพื่อกันความชื้นในห้องเก็บของใต้ดิน
ส่วนหนึ่งของห้องเก็บของนี้ ได้มีการติตตั้งเครืองกรองน้ำจากบ่อน้ำที่เราใช้อยู่  จากการตรวจสอบสามรถใช้เป็นน้ำดื่มได้อย่างเป็นทางการ
ในห้องเกียวกับข้อมูลและข่าวสารในวัด นั้นเราได้ติตเพดานกระเบืองใหม่
เพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพอากาศ ทางวัดได้ติตตั้งกล่องที่ใช้เก็บก๊าซ
ทางวัดมีพื้นเก็บฟืนสองจุด  จุดหนึ่งได้มีการซ่อมแซมบูรณะ ในส่วนที่สึกหรอลงไป  จุดที่สองได้ตั้งกระเยืองหลังคา
พร้อมกันนี้ยังมีอีกหลายจุด ด้วยกันอย่างเช่น ห้องครว, ห้องสมุด, ห้องโกง ได้มีการทาสีใหม่ (สีส้ม และสีกรัก)
ส่วนห้องทำความร้อน (เครื่องฮีเตอร์กลาง)ได้ผูพื้นใหม่
ในส่วนของศาลาธรรมได้ก่อสร้างแท่นบูชาสำหรับตั้งพระประธาน ซึ้งพระประธาน เราได้หล่อที่ประเทศไทย และได้ส่งมา ที่วัดป่าโตทัย ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และได้มีพิธีกรรมเปิดพระประธาน ในวันวิสาขบูชา ที่ผ่านมานี้ (ท่านสามารถเป้นดูรูปนในเว็บของทางวัดได้)
ส่วนหน้าตางของทางวัดนั้น เราได้ติตสติกเกอร์ธรรมจักร์ไว้ ป้องกันไม่ไห้นกบินชมหน้าตาง
ที่ทางเข้าศาลาธรรมนั้นได้ติตตั้งป้าย ชือของศาลาธรรม โดยตั้งชือของศาลาธรรมนี้ว่า Ger Stahl Dhammahalle เพื่อเป็นการให้เกีรติกับ คุณ Ger ซึ้งเป็นผู้บริจาครายใหม่สำหรับการก่อตั้งวัดป่ามุตฺโตทัยในครั้งแรก ขออนุโมทนา

ในเขตป่าของวัด
ทางเดินจงกรมได้มีการปรับปรุงให้ดีและสดวกขึ้น
โดยทางวัดได้วางสายไฟ(ไต้ดิน) จากกุฏิ1 ไปถึงกุฏิ2
พื้นที่สว่นหลังศาลาที่เป็นที่ว่าง ทางวัดได้ปลูกต้นไม้ 500 ต้น เพื่อความร่มรื้นมากยิ้งขึ้น

สิ่งพิมพ์
ทางวัดได้จัดการพิมพ์หนังส์อเกียวกับคำสอนของพระพุทธศาสนา ไว้เพื่อแจกฟรีให้กับท่านที่มีความสนใจ ซึ้งเป็นภาษาเยอรมัน คือ
1.    Eintritt in den Strom des Dhamma
2.    Voll Liebe zu der ganzen Welt

อื่นๆ
วัดป่ามุตฺโตทัยมีรถเพื่อใช้งานต่างๆ ซึ้งเป็นรถมือสอง มีป้ายทะเบียนดี HO-TU 108
ข่าวสิ้นปี 2009
การก่อสร้าง
กุฏิกันหนาวหลังแรกสร้างเสร็จแล้ว เงียบสงบกว่า อุ่นกว่า เป็นที่เหมาะสำหรับเจริญภาวนา ซึ่งตอนนี้พระเมตติโก อาศัยอยู่   เมื่อก่อนนี้ท่านอาศัยอยู่ในรถบ้าน แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้ว (ไม่มีใครอยากอยู่ที่นั่นอีกต่อไป) ส่วนกุฏิหลังที่ 2 ได้เริ่มสร้างขึ้นแล้วเช่นกัน
การปรับปรุงอื่นๆ รอบๆ อาคารหลัก และโรงเก็บของ ก็เสร็จเรียบร้อยเช่นกัน
การประปาซึ่งยังจะต้องแก้ไขอีก  คือเปลี่ยนสายดินเส้นเดิมยาว 200 เมตร ไปจนถึงเครื่องปั๊มน้ำ และ เครื่องกรองน้ำที่ต้องเป็นไปตามกฎมายของเยอรมัน
ทุ่งหญ้าหลังอาคารหลักจะปลูกเป็นป่า  ซึ่งก็ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ  ส่วนทางเดินหลักนั้น คุณมิคาเอล ได้ปลูกต้นวอลนัท และ ต้นลินเดน์ ไว้ทั้งหมด 10 ต้น เพื่อจะทำเป็นเขตกั้นทางธรรมชาติของวัด
อีกส่วนที่เป็นป่านั้นจะค่อยๆ เลือกตัดเอาแต่ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ติดๆกันมากๆนั้น  มาตัดเป็นฟืน สำหรับเตาผิง ทำความร้อนจากส่วนกลาง  และปลูกใหม่ทดแทนด้วย  คาดว่าฟืนที่เรามีอยู่แล้วจะพอใช้สำหรับในฤดูหนาวนี้

ส่วนบุคคล
เมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมา ทางวัดมีปะขาวคนใหม่  คุณมาร์คุส การ์ส ขอรักษาศีล 8 และฝึกอบรมเป็นเวลา 1 ปีเพื่อจะบวชเป็นพระภิกษุต่อไป

การสวดพระปา
ฏิโมกข์ครั้งแรกของมุตโตทัย

ในวันอาสาฬหบูชา วันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนกรกฎาคมในปีนี้ คณะสงฆ์สามารถรวมกันได้ 6 รูปโดยความช่วยเหลือจากภิกษุวัดไฟรชิงค์  ทำให้หมู่สงฆ์ครบองค์ 4 ซึ่งสามารถทำสังฆกรรม และสวดพระปาฏิโมกข์ได้เป็นครั้งแรก การสวดพระปาติโมกข์ เป็นพิธีกรรมที่พิเศษเพราะเป็นโอกาสที่พระจะได้ทบทวนศีล 227 ข้ออันจะทำให้การอยู่ร่วมกันและปฏิบัติธรรมเป็นไปอย่างราบรื่นสามัคคี และเป็นวัตรปฎิบัติที่ดำรงมาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาล
ในตอนกลางวันของวันนั้น เป็นช่วงที่มีสิริมงคลสูงสุด เพราะได้มีพิธีนำอัฐิของพ่อแม่ครูอาจารย์พระอริยสาวก เข้าไปใส่ไว้ในใต้ฐานพระพุทธรูป ซึ่งประทับอยู่บนยอดสถูป  ซึ่งสร้างเป็นเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ในอดีต พิธีการดังกล่าวประกอบด้วยหมู่สงฆ์ 5 รูป โยมชายหญิง ราว 50 คน

พระอาคันตุกะ หลังพิธีออกพรรษา 2551

สำหรับพิธีกฐินปี 2551, ภันเต อนุรุทฺโธ จากเมตตาวิหาร และท่าน ญาณทสฺสโน จากอัมราวดี ได้มาเยี่ยมและช่วยเย็บผ้ากฐิน ในช่วงฤดูหนาว อาจารย์วิมโล อาจารย์ คงฤิทธิ์ และอาจารย์ หัสกร จากอังกฤษ (วัดอัมราวดี) มาเยี่ยม และพักอยู่ช่วงหนึ่ง  อาจารย์เกวลี (เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ)  ึภันเตสุขจิตฺโต (อัมราวดี) ภิกขุฐิตธมฺโม (วัดไฟร์ชิงค์) ได้มาเยี่ยม ลามา ลนดรุป พระธิเบตชาวเยอรมันซึ่งพักอยู่ที่มุตโตทัย 2 วัน  และได้สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความรู้

 
ครูบาอาจารย์ ได้เมตตามาเยี่ยมเช่นกัน ท่านหลวงปู่ต้น ธมฺมรโต จากวัดป่าด่านวิเวก หนองคาย ประเทศไทยได้มาเยี่ยมและพักอยู่ 4 วัน นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และสิริมงคล ทางวัดได้ฟังเทศน์ที่ออกมาจากใจท่านที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา

การก่อสร้าง
 
เพิงไม้พร้อมหลังคาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้เป็นที่เดินจงกรมหากฝนหรือหิมะตก  การปรับปรุงห้องโถงสำหรับกรรมฐานก็เรียบร้อยเช่นกัน วิเวก และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเจริญภาวนา  ขอขอบคุณ ทุกท่านที่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะ Dietmar, Herbert, Klaus, Manfred und Beate.
 
ป้ายชื่อวัดติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยขอขอบคุณ ลีโอผู้บริจาค ทางวัดได้จัดการปลูกต้นไม้เกือบ 100ต้น เปลี่ยนทุ่งหญ้าหลังตึกให้เป็นป่าในอนาคต ขอบคุณ เจสัน,จอเก้น และฟิลิปป์
สร้างก่อสร้างกฏิมีชนวนกันความเย็นสำหรับอาศัยในฤดูหนาว 2 หลังได้เริ่มแล้ว งานส่วนแรกของสถูปก็เริ่มแล้วเช่นกัน
 
 

ข่าวคราวความเคื่อนไหวของวัด

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคาม 2551 ที่ผ่านมา นิตยสารFocusซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำของเยอรมันนีได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับวัดมุตโตทัย และได้สัมภาษณ์ท่านอาจารย์จัตตมโล

(เป็นภาษาเยอรมัน) สามารถเข้าไปอ่านบทความได้ที่ www.focus.de/cattamalo

สื่อมวลชนเยอรมัน ทั้งหนังสือพิมพ์  และโทรทัศน์ ได้รายงานข่าว ในเชิงบวกถึง วัดของชาวพุทธ ที่ตั้งขึ้นใหม่

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา ทางวัดได้ประกอบพิธี วิสาขบูชาขึ้น ประชาชนให้ความ สนใจอย่างล้นหลาม ชาวพุทธและผู้สนใจกว่า 60 คนทั่วเยอรมันนี ได้เข้าร่วมพิธี ในจำนวนนี้ได้มี ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้บริจาคทรัพย์ซื้อ ที่ดินและอาคาร เข้าร่วมพิธีด้วย หลังจากที่ได้ถวาย ที่ดินและอาคารดังกล่าว อย่างเป็นทางการแล้ว ทางพระสงฆ์ได้ สวดมนต์เป็นภาษาบาลี เพื่อเป็นสิริมงคล นอกจาก พระอาจารย์จัตตมโล และพระคเวสโก ซึ่งประจำอยู่ที่มุตโตทัย แล้วยังมี พระอาคันตุกะอาทิเช่น พระอาจารย์แสวง พระอาจารย์สุขาจิตโต และพระอาจารย์เกวลี ได้เข้าร่วมพิธีด้วย ทำให้ที่ประชุมสงฆ์ สมบรูณ์ตรงตาม พระวินัย คือมีพระสงฆ์ประชุมกัน มากกว่า 4 รูป ่


© Waldkloster Muttodaya.