MUTTODAYA
DE  EN
วัดป่ามุตโตทัย
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสาร
เข้าพัก
กำหนดการ
ที่อยู่
ติดต่อ
บทความ
รูป
Links

กำหนดการ วัดป่ามุตโตทัย

กิจกรรมประจำวัน
6.00 น.  ทำวัตรเช้า (ทุกวันเสาร์และวันพระ)
7.00 น.  ประชุมแจกแจงงาน  อาหารเช้าง่ายๆ (หากจำเป็น)
7.30 น.  ทำความสะอาดที่พักอาศัย อาคาร สถานที่ 30 นาที แล้ว ทำงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประมาณ 2 ชั่วโมง
9.00 น.   พระสงฆ์ออกบิณฑบาตร (เฉพาะบางวัน)
11.00 น.  ภัตตาหาร
12.00 น.  สนทนาธรรม
13.00 น.  แยกย้ายกันภาวนาตามอัธยาศัย
18.00 น.  น้ำปานะ
19.00 น.  ทำวัตรเย็น (สวดพระปริตรในวันพระ, แสดงธรรมและศึกษาพระสูตรในวันเสาร์)
หลังจากนั้นเป็นเวลาภาวนาส่วนตัว

บิณฑบาต

วันอังคาร      Gundlitz และ Herrnschrot (10 - 10.45 น.)

วันพุธ           Kulmbach -  ตลาด และ REAL (9:30 / 10:05 น.)

วันพฤหัสบดี   Bayreuth - ร้าน "ReviThai" 9.15 น., "Taveesap" Maximilianstraße และบริเวณใก้ลเคียง 9.30 น. และร้าน "Südost Asien Markt" 10:15 น.

วันศุกร์          Weißenbach, Herrnschrot (9.30 / 10.30 น.)


โปรแกรม พ.ศ. 2560

ทุกวันเสาร์: สนทนาธรรม หรือ ศึกษาพระสูตร หรือ แสดงธรรม (เทศนา) 19.00 น.

วันอาทิตย์  16 เมษายน ฉลองวันสงกรานต์
10.30น.    บิณฑบาต ตักข้าว
11.00น.    ถวายภัตตาหาร เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศล
13.00น.    พิธีสรงน้ำพระ


มหาบูชา พ.ศ. 2560 (เวียนเทียน)

วันเสาร์ 11 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา

วันอาทิตย์  2 พฤษภาคม ผ้าป่าสามัคคี  [ข้อมูล]

วันพุธ 10 พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา
วันเสาร์ 8 กรกฏาคม วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดี  5  ตุลาคม วันปวารณา ออก พรรษา

ครูบาอาจารย์มาเยี่ยม

วันที่ 2-5
พฤษภาคม
หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม (ไทย), เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง, จ.อุบล
ท่านอาจารย์ เกวลี (เยอรมัน), เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ, จ.อุบล

วันที่  9-12 มิถุนายน
หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป, เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก, จ.เชียงใหม่

วันที่  25 มิถุนายน - วันที่  4 กรกฎาคม
หลวงพ่อโสภา อุตฺตโม (ไทย), เจ้าอาวาสวัดเขาวันชัยนวรัตน์, จ.นครราชสีมา (สายวัดหนองป่าพง)

วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 Silvester วัดฉายภาพยนตร์

© Waldkloster Muttodaya.